,
 Search
 

 

상호명(商號名, Company Name) : 지양(JIYANG)    (구 내마음에)

 

하월시아와 에케베리아를 전문적으로 재배하는 농원입니다.

 

 

※도매, 소매 문의 가능합니다.

 

TEL =  010-7137-2015   (+82-10-7137-2015)

TEL =  +82-10-4355-2008 (ENGLISH)            

FAX = 031-512-2005

 

E-Mail = Myungjoon90@gmail.com

 

 

※ 매장 주소(賣場 住所, Shop address)

경기도 고양시 성사동 187-5(흥도로 397-10)

(Gyeonggi-do Goyang-si  Deogyang-gu Heungdo-ro 397-10)

 


 
INSTAGRAM
@jiyang_haworthia